Undermenu

Hou Søsportcenter

Villavej 25, Hou
8300 Odder

Tlf. +45 87 81 79 99
mail@hou-seasport.dk

Generelle betingelser

Ankomst/Afrejse:

Ferieboligen står klar fra kl. 15:00 på lejemålets begyndelsesdato. Ved afrejse skal ferieboligen forlades senest kl. 10:00 på lejemålets slutdato.

Inventar:

Lejemålet omfatter ferieboligen med møbler og udstyr i henhold til brochuren. Det påhviler lejeren selv at gøre opmærksom på mangler og defekter, så snart det konstateres og helst ved indflytningen. I lejeperioden er lejeren ansvarlig for ferieboligens inventar. Beskadigelser faktureres ved afregning af forbrug af el, vand og varme.

Rengøring:

Lejeren forestår selv den daglige rengøring. Slutrengøringen foretages af Hou Søsportcenter. Ferieboligen skal dog efterlades i opryddet stand, opvaskemaskinen og skraldespanden skal være tømt og alt inventar skal være sat på plads inden afrejsen.

Betalingsbetingelser:

Lejebeløbet betales senest 14 dage efter modtagelse af bekræftelsen. Bestillingen er bindende for begge parter efter modtagelsen af indbetalingen. Ved betaling bekræfter gæsten at have læst og accepteret vore afbestillings-, salgs- og betalingsbetingelser for det bestilte ophold/arrangement.

Afbestilling:

Afbestillingen kan ske telefonisk, men skal bekræftes skriftligt inden 48 timer. Ved afbestilling af ferieboligen betales følgende gebyr, der beregnes af det totale lejebeløb:

Ved afbestilling gælder følgende:

  • Fra bestillingsdato indtil 45 dage inden ankomst tilbagebetals 100%
  • Ved afbestilling mellem 31-45 dage  tilbagebetales 75%
  • Ved afbestilling mellem 15-30 dage  tilbagebetales 50%
  • Ved afbestilling mindre end 14 dage før ankomst tilbagebetales intet.

Fraflyttes boligen før lejemålet udløber, har lejer intet krav på refusion af noget lejebeløb.

Reklamationer:

Er uheldet ude, bedes eventuelle reklamationer rettet til Hou Søsportcenters reception på Egmont Højskolen, ring til 87 81 79 99. Reklamationer, der først fremsendes efter afrejsen, kan ikke forventes behandlet, idet der ikke har været mulighed for at rette fejlen direkte på Hou Søsportcenter.

Forbehold:

Alle priser er afgivet med forbehold for prisstigninger, kursændringer, trykfejl og lignende.
Force Majeure:Såfremt lejemålet forhindres af forhold uden for Hou Søsportcenters indflydelse, såsom krig, oprør, anden ufred, strejker, naturkatastrofer o.l. hæfter Hou Søsportcenter ikke herfor.

 

Hou Søsportcenter

Villavej 25, Hou
8300 Odder

Tlf. +45 87 81 79 99
mail@hou-seasport.dk