Hou Søsportcenter

Villavej 25, Hou
8300 Odder

Tlf. +45 87 81 79 99
mail@hou-seasport.dk

Adresse

Hou Søsportcenter
Villavej 25, Hou
8300 Odder

Tlf. +45 87 81 79 99
mail@hou-seasport.dk

Fondsledelse

Dette dokument redegør for Fonden Hou Søsportcenters bestræbelser på at leve op til Erhvervsstyrelsens krav om god Fondsledelse.

Bestyrelsen

Navn Udpeget af
Formand, Stig Langvad: Egmont Højskolen
Næstformand, Henrik Hansen:  
CP Danmark
Karl Vilhlem Nielsen: Parasport Danmark
Søren Møller: Egmont Højskolen
Per Floris: Hou Bådelaug
Inge Jensen Pedersen: LO
Inga Bredgaard: Polioforeningen
Finn Thranum: Region Midt
Viggo Rasmussen: Bevica Fonden
Mogens Jensen: Vanførefonden
Jan Schartau: Hou Fællesforum
Børge Larsen: DHF

 

Hou Søsportcenter

Villavej 25, Hou
8300 Odder

Tlf. +45 87 81 79 99
mail@hou-seasport.dk